velkommen

Jeg er formand for Fritidshusejerne og Boligejerne, og jeg er adm. dir. for FeriehusDirect og for vores svenske afdeling StugaDirect. Country manager for StugaDirect er Erik Wimmer.

 

Siden jeg i 1989 kom i berøring med feriehusbranchen, først som servicechef senere som direktør og medlem af direktionen hos DanCenter, har denne branche og dens vilkår interesseret mig.

 

Jeg har siddet i Feriehusudlejernes Brancheforening og været meget indvolveret i branchens momsfritagelse, ændring af reglerne for vinterudlejning og indførelsen af det første skattefri bundfradrag for ejere af fritidshuse.

 

I 2013 gik det op for mig, at vi mistede 6 mio. tyske overnatninger, og at den danske feriehusbranche ikke fik lejet husene tilfredsstillende ud. Dette rammer først og femmest dem, der ejer husene. Min opfattelse var, at avancen var for høj og de juridiske aftaler, der blev/bliver indgået med den enkelte husejer, var og er for vidtgående. Vi var derfor en kreds, der stiftede foreningen Fritidshusejerene/Danske Sommerhusudlejere, der har til formål at tale husejernes sag. Vi tilbyder forsikringsordninger, vi har bemandet sekretariet og tilbyder telefonsk rådgivning om alle spørgsmål relateret til foreningsarbejde og sommerhuse.

 

I 2014 stiftede vi FeriehusDirect - et bureau, der udlejer feriehuse, sådan som Fritidshusejerne anbefaler. Fast lav avance, ingen bindinger mv. Modtagelsen blandt husejerne var rigtig god og så god, at vi nu er klar til at være på det svenske marked i 2019.

 

Boligejerne blev stiftet i i 2016 og kæmper boligejernes sag, uanset om det er en omlægning af boligbeskatningen, vurderingssystemerne, overdragelse af kommunale veje til den enkelte husejer eller meget andet, og så arbejder vi for tilbud, der kan sikre boligejerens hverdag og komme ham/hende til nytte.